Skip to main content

Om oss

Temareiser Fredrikstad er Norges ledende arrangør av reiser innen kunst, historie, kultur og musikk. Du kan bli med kjente norske forfattere, journalister og kulturformidlere til deres favorittreisemål. Alle våre reiseledere har en historie de ønsker å fortelle. Bli med for å dele historien og opplevelsen. Vi har et mangfold av reiser til de fleste verdenshjørner.

Temareiser Fredrikstads hovedeier er Knut Axel Ugland Holding AS
Knut Axel Ugland Holding AS (KAUH) driver sin virksomhet ut fra hovedkontoret i Grimstad og er 100% eid av Knut Axel Ugland og hans familie.
KAUH eier en rekke selskaper innenfor ulike sektorer både nasjonalt og internasjonalt. Selskapet har i hovedsak et langsiktig perspektiv på sine investeringer og utøver et aktivt eierskap i alle sine investeringer. I tillegg til sine direkte investeringer driver KAUH egen virksomhet gjennom utleie av helikopter.
Selskapet og konsernets hovedengasjementer er luftfart, eiendom, varehandel, reiseliv og shipping. Selskapet har også eierinteresser innenfor andre bransjer. KAUH har i tillegg bygd seg opp en betydelig langsiktig finansportefølje.
Konsernet omsetter for ca 1,2 MRD og har totalt i overkant av 500 ansatte.

 
Kort presentasjon av ansatte i Temareiser Fredrikstad
 

Bjørn Drange
Daglig leder/Managing Director

bjorn.drange@temareiserfredrikstad.no

 

 

Wiggo Andersen
Deleier/Owner

wiggo.andersen@temareiserfredrikstad.no


 


Guri Banken
Produktansvarlig/Product Manager

guri.banken@temareiserfredrikstad.no                

 

 

 

Lene Johansen
Turproduksjon/Tour production

lene.johansen@temareiserfredrikstad.no 
           
 

 


Hege Tokerud
Salg/Booking/Turproduksjon Aktive Turer
hege.tokerud@temareiserfredrikstad.no

 

 

Eva Aas
Salg/Booking/Turproduksjon
eva.aas@temareiserfredrikstad.no

  

 

 

Kari Olsen
Økonomileder/Economy Manager
kari.olsen@temareiserfredrikstad.no

 

 

 

Søk reise