Norsk English Dutch
Meny
Balslev Gruppen

Bærekraft

Vi tar vårt ansvar for bærekraft på alvor, og som reisebyrå forstår vi den betydelige påvirkningen reisebransjen har på miljøet. Vi er engasjert i å minimere vår egen påvirkning og hjelper våre kunder med å ta bærekraftige valg. Her er noen ekstra elementer om bærekraft som vi formidler.

Booking av reise:

Vi veileder våre kunder til å velge flyselskaper som opererer med nyere og mer drivstoffeffektive fly flåter. Dette bidrar til å redusere karbonutslippene knyttet til flyreiser. 

Riktig drivstoff og direkte flyvninger:

Vi oppfordrer til bruk av miljøvennlige drivstoffalternativer, som biodrivstoff, der det er tilgjengelig. I tillegg til å fremme direkte flyvninger, reduserer dette behovet for mellomlandinger og bidrar til å redusere utslippene.

Bærekraftige hoteller:

Vi veileder våre kunder til å velge hoteller med sterkt fokus på bærekraft. Dette kan inkludere hoteller som har implementert energieffektive løsninger, avfallsreduksjon, bruk av fornybar energi og andre grønne initiativer. 

Dokumentasjon og reisedata:

Vi hjelper våre kunder med å skaffe relevant dokumentasjon og informasjon om bærekraftige reisealternativer. Dette inkluderer tilgang til reisedata og rapporter som gir innsikt i karbonutslipp og andre miljøindikatorer.

Bevisstgjøring:

Vi jobber aktivt med å øke bevisstheten blant våre kunder om bærekraftige reisepraksiser. Dette kan inkludere informasjon om miljøvennlig transport, kultur- og miljøhensyn på destinasjonen, og hvordan man kan redusere sin egen miljøpåvirkning under reisen.

Kompensasjon for karbonutslipp:

Gjennom kjøp av karbonkreditter er også en viktig del av vår bærekraftsstrategi. Disse midlene brukes til å støtte prosjekter som bidrar til å redusere klimagassutslipp andre steder, for eksempel gjennom investering i fornybar energi eller skogplanting.

Kort fortalt:

Ved å integrere disse bærekraftige tiltakene i vår tjeneste, sikrer vi at våre kunder kan reise med en større bevissthet om miljøpåvirkningene og ta del i en mer bærekraftig reiseopplevelse.