Skip to main content

Per Stenberg

Mangeårig purser i SAS, men har de senere årene jobbet som teknisk reiseleder for Temareiser Fredrikstad.