Hans Petter Hergum

Er utdannet samfunnsgeograf og har arbeidet mer enn 30 år med menneskerettigheter og bistand rettet mot det østlige- og sørlige Afrika. Hergum har bla. arbeidet for den norske utenrikstjenesten i Zimbabwe og bodd flere år i Botswana hvor han arbeidet for Kirkens Nødhjelp.

 • Skriv ut Print icon
 • Les mer

  Hans Petter Hergum er utdannet samfunnsgeograf med vekt på u-landsgeografi. Han har gjort studier og feltarbeid i Tanzania.

  I mer enn 25 år har han arbeidet med bistand, menneskerettigheter og politikk i sørlige Afrika for Kirkens Nødhjelp (KN) og Utenriksdepartementet. Da han bodde i Botswana på 90-tallet var han ansvarlig for KNs bistand i sørlige-Afrika og fulgte nært utviklingen i bla.  Zimbabwe, Angola, Botswana, Sør-Afrika, Namibia og Mosambik.

  Fra 2006 til 2009 var Hergum diplomat og politisk sekretær ved den norske ambassaden i Zimbabwe. Han kjenner derfor landet svært godt, og har et stort nettverk av kontakter og venner der.  De siste årene har Hergum også arbeidet mede Etiopia og Eritrea og besøkt begge land flere ganger.  

  Hergum har skrevet en rekke undervisningshefter, rapporter og flere avisartikler om bistand- og bistandspolitikk i sørlige Afrika.

  Han er ofte benyttet som foredragsholder.