Gunnar Høidahl

Tidligere utenrikskorrespondent og utenriksredaktør i NRK og president i Eurovisjonens nyhetsvirksomhet. Bred reportererfaring fra Europa og Asia, hvor han på nært hold har fulgt store hendelser i verdenshistorien.

 

  • Skriv ut Print icon
  • Les mer

    Gunnar Høidahl (f. 1943) var utenrikskorrespondent for NRK i tretten år, med base i Stockholm, Hong Kong, Beijing og Brussel. I Østen bodde han i nesten åtte år og opplevde kupp og unntakstilstander i land som Pakistan, India og Thailand. Han fulgte avslutningen på Vietnam-krigen, og det var han som i Dagsnytt om morgenen den 30. april 1976 formidlet det norske folk at Vietnam-krigen var slutt.

    Han har fulgt Kinas vei fra utviklingsland til verdensmakt. Som Europa-korrespondent var han i Berlin da Muren falt. Både som journalist og som privatperson har han reist vidt og bredt på de britiske øyer og i Irland. Han har også vært utenriksredaktør, sportsredaktør, Dagsrevy-sjef og programsjef for nyhetsvirksomheten i NRK. De siste årene av sin karriere var han president for Eurovisjonens nyhetsvirksomhet i Genève.

    På våre turer bruker Gunnar sine personlige erfaringer og opplevelser til å trekke linjer fra vår nære samtid til dagens samfunn. Med historie som fagutdannelse kan han også trekke de lange linjer.