Skip to main content

'Der ingen skulle tru at nokon kunne bu' - Telemark og Buskerud med Oddgeir Bruaset (høst 2022)


'Der ingen skulle tru at nokon kunne bu'

Kvipt - Argehovd - Skifterud - Skrepprud

 

Reiseperiode: høst 2022

Ønsker du å møte noen av de mest særegne menneskene fra TV-serien ”Der ingen skulle tru at nokon kunne bu”? Nå har du mulighet til å bli med på gruppereise med mannen bak TV-suksessen, Oddgeir Bruaset, hjem til noen av de bortgjemte gårdene. Ferden går først til Vest-Telemark og den sjarmerende fjellgården Kvipt, før vi reiser videre på jakt etter de små, skjulte idylliske plassene der folk har valgt å slå seg til ro.


Noen av høydepunktene på turen:
  • Opplev den idylliske fjellgården Kvipt, der odelsgutten Åsmund har bygget en imponerende samling tømmerstuer og stabbur i telemarksstil. Sammen med kona selger han egenprodusert håndverkskunst.
  • En idyllisk båtreise over Møsvatn til Argehovd finner vi en av de høystliggende gårdene i landet som er i drift. Her kombinerer Ann-Gro og Åsmund Løvås sauehold med å leie ut fjellhytter i et av de mest ettertraktede områdene som finnes for fiske, jakt og fotturisme.
  • På småbruket Skifterud nord for Austbygde i Tinn har to utlendinger slått seg ned, etter et noe utsvevende liv i unge år. I dag starter og avslutter de dagen med bønn og meditasjon, og resten av dagen lever de i enkle kår av det som det lille bruket kan gi.
  • I Numedal lå gården Skrepprud folketom, helt til en 20 år gammel gutt kjøpte den og flyttet inn. 55 år senere finner vi en mengde tømmerbygninger på tunet som mannen har berget fra forfall, og de er fylt med hundrevis av gjenstander fra det gamle bondesamfunnet.


Bruaset forteller videre:
"Ferda går først til Vest-Telemark, eit av dei områda med flest utpostar der det enno bur folk. Fjellgarden Kvipt på grensa mot Agder var i mange år fråflytt, men odelsguten tok familien med tilbake og satsa på gardsturisme i staden for husdyrhald og gjort tunet om til ein eventyrstad. Vi skal til Argehovd lengst nord på Møsvatnet, der eit ungt par frå Kongsberg slo seg ned – og vart spådd eit kort liv som fjellbønder. Dei bur der framleis, meir enn 30 år etter at dei kom. På det brattlendte småbruket Skifterud i Tinn finn vi Gaby Larsen frå Færøyane og Rupert Derben frå Tyskland. Her lever dei i svært enkle kår, om lag slik folk i det gamle bondesamfunnet gjorde.

Til sist tek vi turen over til Buskerud og Øygardsgrend i Numedal og møter einebuar Lars-Erik Jacobsen, som 20 år gammal kjøpte den fråflytte og høgtliggjande garden Skrepprud, og som har brukt det meste av fritida si på å berge gamle tømmerbygningar frå forfall og å byggje dei opp att på eigen gard.

Om kveldane vil eg halde bildeforedrag om både desse og andre menneske som har valt å leve der ingen skulle tru at nokon kunne bu."

Program og pris under utarbeidelse

Status:
Mer informasjon kommer

Søk reise

Reisekalender

29/11Førjulstid i RomaFra 15 150,-