Afrika

Sør-Afrika en opplevelsesreise i særklasse med Einar Lunde (24. januar - 5. februar 2021)

Sør-Afrika - en temareise i særklasse! Cape Town, Kapp det gode håp, Robben Island, Johannesburg og Kruger nasjonalpark. Temareise. Gruppereise. Sør-Afrika - en temareise i særklasse - Reiseperiode 24. januar - 5. februar 2021 Guide og...

En reise til Faraoenes Egypt

Unike historier, nært og ekte formidlet av Øystein Kock Johansen. En gruppereise til Faraoenes Egypt. Faraoenes Egypt - Reiseperiode: 11. - 23. mars 2021 Få steder i verden kan man føle fortidens storhet bedre enn i Egypt. Landets histo...